ПАРТНЕРИ

ОДЕРЖУВАЧІ ГРАНТУ
Міністерство внутрішніх справ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, Президії поліцейських сил СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Відділ виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів

Норвезьке управління з радіаційного захисту (NRPA) 

Передача know-how, обмін інформацією, спільне оцінювання загроз, сприяння спільним тренуванням

Державна прикордонна служба України (SBGS) 

Обмін оправданими практиками, спільна розробка зразка оцінки загроз на SK/UA кордоні, створення партнерства

Інститут міжнародної безпеки та врегулювання кризових ситуацій (ISEMI)

Посилення співпраці також з іншими закордонними суб’єктами, створення мережі, праця над стійкістю діяльності проекту

Науково-Технологічний Центр в Україні (STCU)

Спільна розробка методології у відділі професійної ідентифікації матеріалів, зі знанням умов в Україні.