CIELE

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je posilnenie schopností Prezídia Policajného zboru SR, Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny a iných kompetentných subjektov na slovensko-ukrajinskej hranici v oblasti týkajúcej sa boja s CBRN hrozbami, najmä prostredníctvom výmeny skúseností, osvedčených postupov a budovania kapacít s Nórskym úradom na ochranu pred radiáciou a ďalšími európskymi špecializovanými inštitúciami a organizáciami.

Naplnenie hlavného cieľa projektu je možné dosiahnutím špecifických čiastkových cieľov, ktorými sú:

 • Vypracovanie stratégie účinnej identifikácie CBRN hrozieb na slovensko-ukrajinskej hranici
  • Zlepšenie a urýchlenie možnosti identifikácie CBRN materiálov na hranici a v pohraničných regiónoch a zdokonalenie technologickej úrovne v oblasti identifikácie CBRN materiálov
  • Posilnenie forenzných kapacít pre boj proti nelegálnemu obchodovaniu s CBRN materiálmi v regióne
  • Zefektívnenie výmeny informácií
  • Zvýšenie úrovne poznatkov v oblasti identifikácie nebezpečných CBRN materiálov a bezpečnosti
  • Zlepšenie schopností a technických kapacít monitorovania vývozu a dovozu CBRN materiálov
  • Zefektívnenie boja proti cezhraničnej kriminalite
 • Posilnenie kapacít orgánov činných v trestnom konaní pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti týkajúcej sa CBRN materiálov s cezhraničným aspektom
 • Zlepšenie správy hraníc a zjednodušenie prechodu štátnou hranicou