CIEĽOVÉ SKUPINY

Priami príjemcovia a cieľové skupiny tohto projektu sú:

  • zamestnanci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, colníci, prokurátori a zamestnanci iných kompetentných orgánov;
  • zamestnanci Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny, zamestnanci Finančného riaditeľstva SR, prokurátori, záchranári, hasiči atď.

Sekundárni príjemcovia:

  • zamestnanci Nórskeho úradu na ochranu pred radiáciou;
  • používatelia hraničných prechodov medzi Slovenskom a Ukrajinou;
  • Ukrajinské a slovenské inštitúcie, ktoré budú mať možnosť pri svojich činnostiach využívať projektom vytvorenú spoločnú operačnú koncepciu a informácie vyplývajúce z hodnotenia hrozieb a identifikácie problémových oblastí na slovensko-ukrajinskej hranici.